تماس با ما

colorful-1974699.png
زبان

رویداد های آتی

 • NADTA 42nd Annual Conference
  NADTA 42nd Annual Conference
  https://www.dramatherapyconference.com/
  18 sep. 19:00 – 20 nov. 23:00
  https://www.dramatherapyconference.com/
 • 3rd International Symposium of Dramatherapy- Expressive Therapy (Greece)
  3rd International Symposium of Dramatherapy- Expressive Therapy (Greece)
  Online Event
  14 okt. 07:00 EEST – 15 okt. 23:00 EEST
  Online Event
  To register, contact Dramatherapy Institute AEON T: (+30) 210 7258741 Email: aeongr@otenet.gr
 • BADth Conference 2021
  BADth Conference 2021
  Zoom
  22 okt. 19:00 – 28 okt. 23:00
  Zoom
در باره کنفرانس های آتی و فرصت های توسعه حرفه ایی بیشتر بدانید

Website translation provided by Shahriar Delavar 

رویداد های آتی